Crystal Reports

SAP Crystal Reports - Rapport Ontwerp 1

SAP Crystal Reports - Rapport Ontwerp 1

Klik hier om de informatie over deze training te downloaden.
...rapportage software toepasbaar op vele databases

Doelstelling

In deze cursus wordt u bekend gemaakt met het werken met de report generator SAP Crystal Reports. U leert om gegevens uit een database te selecteren en deze op overzichtelijke wijze weer te geven. Daarbij wordt zowel de nadruk gelegd op de basisprincipes van een report generator, als het opdoen van praktische vaardigheden met SAP Crystal Reports. De opzet van de cursus is gericht op het maken en aanpassen van rapporten die toepasbaar zijn op diverse databases. Aan het einde van de training heeft elke cursist(e) een compleet, fraai ogend rapport opgezet waarin alle opgedane kennis is opgenomen.

Doelgroep

De cursus SAP Crystal Reports - Rapport Ontwerp 1 is geschikt voor iedereen die gebruik gaat maken van de report generator Crystal Reports van SAP.

Voorkennis

Van cursisten wordt geen kennis van programmeren of SAP Crystal Reports gevraagd. Het kunnen omgaan met een Windows PC volstaat om de training met succes te kunnen volgen.

Lesstof

1. Inleiding

2. Elementaire zaken

 • De term rapport
 • Printer(driver)
 • Database
 • Formules
 • Parameters
 • Functionaliteit voor uiterlijk
 • Eenduidigheid
 • Gefaseerde werkwijze

3. Voorbereidende werkzaamheden

 • ODBC en DSN
 • Een DSN aanmaken
 • Standaard instellingen

4. Rapportontwerp: de basis

 • Crystal Reports starten
 • Een nieuw rapport maken
 • Het ontwerpvenster
 • Objecten in een rapport plaatsen
 • Objecten positioneren
 • Objecten verplaatsen of kopiëren
 • De grootte van objecten veranderen
 • Objecten opmaken

5. Record selectie

 • De Select Expert
 • Saved Data vs Refresh Data
 • Meerdere selectiecriteria opgeven
 • Record selectie met de Formula Editor
 • Selecteren op datum

6. Sorteren, groeperen en totaliseren

 • Records sorteren
 • Groeperen
 • Een groepering veranderen
 • Een groep verwijderen
 • Meerdere groepen maken
 • De volgorde van groepen veranderen
 • Groeperen op een datumveld
 • Een groepstotaal berekenen
 • Een andere berekening kiezen
 • Een percentage berekening

7. Een rapport opmaken

 • Rapportvelden opmaken
 • Lijnen, kaders en figuren invoegen
 • Tekstobjecten
 • Een template gebruiken

8. Linken tabellen

 • Het type relatie
 • Het type koppeling
 • Database Expert
 • Het type koppeling veranderen
 • Dezelfde tabel meerdere keren opnemen
 • Tabellen toevoegen of verwijderen

9. Formules

 • De Formula Workshop openen
 • De onderdelen van de Formula Workshop
 • Formule syntax
 • Voorbeelden van formules

10. Conditionele opmaak

 • De Highlighting Expert
 • Conditionele opmaak met formules
 • Formatting Functies

11. Grafieken

 • Een grafiek aan een rapport toevoegen
 • De Chart Expert
 • De plaats van een grafiek
 • Een grafiek opmaken

12. Rapport klaar wat nu?

 • Methoden van toepassing

Cursusmateriaal

De cursus wordt gegeven aan de hand van een zelf ontwikkelde Nederlandstalige lesmap. Deze lesmap is rijkelijk voorzien van voorbeelden, oefeningen en uitwerkingen.

Deelnamecertificaat

U ontvangt na afloop van de training een certificaat van Internet Opleidingscentrum waarop vermeld staat dat u de cursus "SAP Crystal Reports - Rapport Ontwerp 1" heeft gevolgd.

Tijdsduur

Deze cursus duurt een dag, van 9.30 - ca. 16.30 uur. Tussen 12.30 - 13.15 uur is er een lunch. Koffie, thee en frisdrank zijn de gehele dag beschikbaar.

Kosten

De cursus kost EUR 395,00 per persoon, excl. BTW. Inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, lunch en consumpties.

Cursusdata

SAP Crystal Reports - Rapport Ontwerp 1 - 1 dag
2024 mei
juni
juli
augustus
september
oktober
( Voldoende plaats Voldoende plaats, Bijna Vol Bijna Vol, Vol Vol, Vol Last Minute )
(Klik op de gewenste datum)

Indien u 3 of meer deelnemers heeft voor deze cursus maar hierboven geen geschikte datum kunt vinden, kunnen we in veel gevallen voor u een extra datum inplannen. Neem in dat geval even contact met ons op.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor deze training door het online inschrijfformulier in te vullen. Tevens kunt u ons vragen stellen per E-mail op info@crystalreports.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar onder nummer: 088 - 88 00 700.

Nadere informatie over SAP Crystal Reports producten: http://www.crystalreports.nl

Op verzoek verzorgen wij maatwerktrainingen SAP Crystal Reports, toegespitst op de structuur van uw eigen database. Dit kan zowel in Veenendaal als op locatie. Voor informatie hieromtrent kunt u contact met ons opnemen via maatwerk@crystalreports.nl of bellen naar: 088 - 88 00 700.

 

Contact